Để bảo vệ những người quan trọng của bạn, hãy cùng hành động với khẩu hiệu “Không bị lây nhiễm, không lây nhiễm” 大切な人を守るため、「感染しない、感染させない」を合言葉に、ともに取り組んでまいりましょ...

続きをオリジナルサイトで見る