Magtulungan po tayo na maprotektahan ang ating mga mahal sa buhay, ayon sa slogan na "Iwasang mahawa, at huwag manghawa".大切な人を守るため、「感染しない、感染させない」を合言葉に、ともに取り組...

続きをオリジナルサイトで見る