မိမိတန်ဖိုးထားသူကို ကာကွယ်နိုင်ရန် “ရောဂါ ကူးဆက်မခံရ။ မကူးဆက်စေရ” ဟုသောဆောင်ပုဒ်အတိုင်း အတူလက်တွဲကြိုးစားကြရအောင် 大切な人を守るため、「感染しない、感染させない」を合言葉に、ともに取り組んでまいりまし...

続きをオリジナルサイトで見る